AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - zalecenia

W związku z pojawiającymi się coraz częściej przypadkami ataków hakerskich na rachunki bankowe klientów banków, mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach naszych Klientów, przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z systemu bankowości internetowej:

  • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
  • nie należy odpowiadać na jakiekolwiek informacje e-mail dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej
  • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://
  • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
  • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze złożonym zleceniem
  • należy unikać przeklejania numerów rachunków (t.j. używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku
    i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku
  • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp.
  • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom
  • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby
    (np. w kawiarenkach, u znajomych)
  • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf
  • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację
  • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze (tablecie, smartfonie itp.) należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować lub uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych
  • należy zawsze kończyć pracę w systemie bankowości internetowej korzystając z polecenia wyloguj
  • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie przerwać działanie i skontaktować się z Bankiem

Aktualne informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z bankowości internetowej można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich.

Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do każdej nietypowej sytuacji, która może zaistnieć podczas korzystania z systemu bankowości internetowej.