AKTUALNOŚCI

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czyżewie

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 10:00, w Świetlicy Miejskiej
w Czyżewie, przy ul. Strażackiej 6, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Czyżewie.

Szczegółowe informacje wraz z porządkiem obrad znajdują się w niżej opublikowanym zawiadomieniu.

Zapraszamy Przedstawicieli do licznego udziału w zebraniu.