AKTUALNOŚCI

Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment)

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych), pod adresem: www.sejm.gov.pl.

Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Czyżewie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT
 • Bank Spółdzielczy w Czyżewie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT; na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT
 • od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Czyżewie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
  • dotychczasowym sposobem
  • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Czyżewie:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
 • prowadzony w walucie PLN
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi;
  wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych
 • informacja o numerze NRB dostępna jest w systemie bankowości elektronicznej
  lub w placówkach Banku

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • Więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności zamieszczamy w poniższym pliku.