AKTUALNOŚCI

Komunikat dla Klientów w sprawie brexitu

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania - UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.:

  • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE)
  • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu, który został przygotowany wspólnie ze Związkiem Banków Polskich.