Oferta dla gospodarstw rolnych

kredyt ror image top
Gwarancje AGRO

Gwarancje AGRO

Czym jest Gwarancja AGRO?

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Gwarancja AGRO stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

Dla Kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:

 • rolników,
 • przetwórców produktów rolnych,
 • Przetwórców produktów nierolnych,

Jako zabezpieczenie kredytu:

 • inwestycyjnego,
 • obrotowego - nieodnawialnego, związanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, tj. otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR,
 • obrotowego - niepowiązanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW. Ważne: Klient zaciągający kredyt obrotowy (niepowiązany z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, na finansowanie bieżącej działalności) zabezpieczony gwarancją FGR otrzyma dopłatę BGK do oprocentowania stosowaną przez okres 12 miesięcy w wys. do 2%.

Zakres gwarancji:

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji:

 • do kredytów obrotowych (na bieżące finansowanie) do 160 tys. EUR,
 • do kredytów inwestycyjnych (5 mln PLN dla rolnika, 10 mln PLN dla przetwórcy)

Na jaki okres:

 • 51 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego,
 • 39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego,
 • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) - w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Jaki jest koszt gwarancji?

Gwarancja jest bezpłatna. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.


Zapraszamy do naszych placówek.
 

Potrzebujecie kredytu?

Dobrze trafiłeś, u nas znajdziesz najlepsze produkty kredytowe bez zbędnych formalności.

Wybierz kredyt, który odpowiada potrzebom twojego gospodarstwa.

Dla gospodarstw

Kredyt
obrotowy

Dla gospodarstw

Kredyt
rewolwingowy

Dla gospodarstw

Kredyt
inwestycyjny

Dla gospodarstw

Kredyt
"Twój grunt"

Dla gospodarstw

Kredyt
pomostowy

Dla gospodarstw

Kredytowa
Linia Hipoteczna

Dla gospodarstw

Kredyty z
dopłatami ARiMR

Dla gospodarstw

Kredyty
klęskowe