LICYTACJE

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Dzikie Kolonia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią niżej zamieszczonego obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku - Ewy Dubaniewicz o pierwszej licytacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej
w miejscowości Dzikie Kolonia Nr 46a, 16-070 Choroszcz (obręb ewidencyjny 0030 Żółtki).