O BANKU MISJA, WIZJA I ZASADY DZIAŁANIA

Misja

Misją Banku jest świadczenie rzetelnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym
w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, jak również wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Wizja

Dążenie do tego, aby stać się Bankiem:

 • najlepszym na swoim terenie działania, prowadzącym działalność o wysokiej jakości
  oraz bezpieczeństwie odpowiednią do zmieniających się potrzeb Członków i Klientów
 • wspomagającym, w ramach swoich możliwości, rozwój społeczności lokalnej
 • realizującym w nowoczesny sposób wartości i zasady spółdzielcze
 • korzystającym aktywnie z potencjału Grupy BPS oraz innych podmiotów i związków służących rozwojowi banków spółdzielczych

Zasady działania

 • pracujemy wspólnie, jako zespół dobrych fachowców wykorzystujący swoje talenty
  we właściwy sposób
 • nasza zasada to praca uczciwa, zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi praktykami bankowymi
 • w naszej działalności opieramy się na uznawanych przez nas za podstawowe wartościach takich jak profesjonalizm, solidność, gospodarność, dbałość o bezpieczeństwo Banku
  i naszych Klientów