O BANKU POLITYKA INFOMACYJNA

Polityka informacyjna

Realizując obowiązki wynikające z Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu oraz Polityki informacyjnej Banku, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku, niżej prezentujemy informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012