O BANKU BROSZURA INFORMACYJNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, jesteśmy zobowiązani udostępnić konsumentom (na stronie internetowej, w siedzibie oraz miejscach prowadzenia działalności) broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o swoich prawach.