O BANKU POLITYKA INFOMACYJNA

Polityka informacyjna

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, w zakresie dotyczącym obowiązków i zasad ujawniania informacji przez instytucje, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 rokupoz. 17) oraz Polityki informacyjnej Banku, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku, niżej prezentujemy Politykę informacyjną oraz informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

Polityka informacyjna

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012