O BANKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdania finansowe

Zachęcamy do zapoznania się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Banku Spółdzielczego
w Czyżewie, które w szczegółowy sposób przedstawiają działalność Banku oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010