O BANKU WŁADZE

Zarząd

Jacek Jańczuk
Prezes Zarządu

Sławomir Hendożko
Zastępca Prezesa Zarządu

Aneta Zaręba
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Wincenty Godlewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bogdan Sienicki
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Załuska
Członkowie Rady Nadzorczej
Eugeniusz Andrzej Bogucki
 
Eliza Drewnowska
 
Janina Ezman
 
Katarzyna Beata Kostro
 
Ewa Namiota
 
Barbara Skrodzka
 
Krzysztof Stokowski