O BANKU WŁADZE

Zarząd

Jacek Jańczuk
Prezes Zarządu

Sławomir Hendożko
Zastępca Prezesa Zarządu

Aneta Zaręba
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Godlewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stanisław Kossykowski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Eugeniusz Bogucki
Członkowie Rady Nadzorczej
Krzysztof Bogucki
Ryszard Bogucki
Andrzej Godlewski
Piotr Jamiołkowski
Zygmunt Kazimierz Kendzierski
Barbara Skrodzka
Stanisław Zalewski