Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), na podstawie
art. 13 RODO, Bank Spółdzielczy w Czyżewie, jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, ma obowiązek przekazać Pani / Panu informację o przetwarzaniu Pani / Pana danych oraz
o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku, w tym o:

  • tożsamości administratora oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych
  • celach przetwarzania danych osobowych
  • odbiorcach danych
  • okresie przechowywania danych
  • przysługujących Pani/Panu prawach

oraz o innych istotnych aspektach dotyczących przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do dokumentu, w którym zostały podane wszystkie wymagane informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w Banku Spółdzielczym
w Czyżewie.

 

Jeśli nie wiesz, który produkt najbardziej
Ci odpowiada skontaktuj się z Nami.

86 275 50 05

Lista placówek