REGULAMIN SERWISU

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Banku Spółdzielczego
w Czyżewie.

  • korzystając z serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
  • treści opublikowane na stronach serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych
  • wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie przysługują Bankowi oraz objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
  • Bank dokłada starań, aby treści w serwisie były aktualne i rzetelne poprzez ich okresową aktualizację, jednak Bank może nie mieć pełnego wpływu na aktualność oraz kompletność niektórych informacji publikowanych w serwisie
  • użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania treści zawartych w serwisie pod warunkiem nienaruszania praw Banku lub praw wykorzystywanych przez Bank za zgodą osób uprawnionych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Banku żadna część informacji zawartych w serwisie nie może być wykorzystywana w celach innych niż dozwolony prawem użytek własny użytkownika serwisu
  • Bank zastrzega sobie prawo do określania zawartości treści umieszczonych w serwisie, w tym dokonywania ich zmian lub usuwania, a także wycofania serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika
  • Bank nie ma wpływu na zawartość i aktualność innych stron www nienależących do Banku, do których odnośniki zostały zamieszczone w serwisie
 

Jeśli nie wiesz, który produkt najbardziej
Ci odpowiada skontaktuj się z Nami.

86 275 50 05

Lista placówek