BLOKOWANIE KART

Blokowanie kart

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty, dokonasz natychmiastowego jej zablokowania
w każdej placówce Banku BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych lub telefonicznie pod numerami:

+48 86 215 50 50

+48 828 828 828

 

Telefon jest czynny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Podczas przyjmowania blokady, pracownik Banku zweryfikuje Twoją tożsamość oraz dane dotyczące blokowanej karty.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Od momentu dokonania blokady, Bank ponosi pełną odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika karty, lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.